Select Page

Info om området

  • Utgångspunkten för utformningen av bostadsområdet Pellasbacken var det högkvalitativa, moderna, aktuella bostadsområdet som utvecklaren ville ha i ett skogsområde. Husen ligger i ett skogsklädda skidområde för semestern av stora tallar och granar.
  • Stort parti har lämnats med delar av det naturliga tillståndet. Vid utformningen gillade jag maximal användning av ljus i lounger och terrasser. Terrasserna är öppna mot söder och väster, men deras placering garanterar fortfarande sin egen fred.
  • De stora fönstren och högrummen ger luftighet till bostäderna och rummet att andas, vilket leder till naturen i vardagsrummet. En trevlig och andningsbar log som byggmaterial stödjer denna idé.

Hus A

Info om hus A.

Hus B

Info om detta hus.

Hus C

Info om detta hus.

Hus D

Info om detta hus.

9 + 9 =