Select Page

Info om området

  • Pellasbackenin omakotitaloalueen suunnittelun lähtökohtana oli rakennuttajan toivoma korkealaatuinen, ilmeeltään moderni ja tulevaisuuden vaatimukset huomioonottava asuinalue komealla metsäalueella. Talot sijoittuvat metsäiselle rinnealueelle suurten mäntyjen ja kuusten lomaan. Isoille tonteille on jätetty osia luonnontilaan.
  • Suunnittelussa tärkeänä pidin valon maksimaalista käyttöä oleskelutiloissa ja terasseilla. Terassit avautuvat etelä- ja länsisuuntaan, mutta niiden sijoitus takaa silti omaa rauhaa.
  • Suuret ikkunat ja korkeat huonetilat tuovat asuntoihin ilmavuutta ja tilaa hengittää tuoden samalla luonnon osaksi asuintiloja. Miellyttävä ja hengittävä hirsi rakennusmateriaalina tukee tätä ajatusta.

Hus A

Info om hus A.

Hus B

Info om detta hus.

Hus C

Info om detta hus.

Hus D

Info om detta hus.

3 + 10 =